organska-proizvodnja-vina

Organska, biodinamička i prirodna vina

Pre 100 godina bilo je potpuno ’normalno’ da je svako vino organsko. Vremenom su se zbog zaštite vinove loze postepeno i sve više koristila različita hemijska sredstva. Danas se vinarije ponovo vraćaju korenima i izbacuju hemiju iz vinograda. Prednosti za životnu sredinu uključuju zdravije zemljište, vodu, floru i faunu. Organsko vino je proizvedeno organskim uzgojem…

Read & shop