Organska, biodinamička i prirodna vina

organska-proizvodnja-vina

Pre 100 godina bilo je potpuno ’normalno’ da je svako vino organsko. Vremenom su se zbog zaštite vinove loze postepeno i sve više koristila različita hemijska sredstva.

Danas se vinarije ponovo vraćaju korenima i izbacuju hemiju iz vinograda. Prednosti za životnu sredinu uključuju zdravije zemljište, vodu, floru i faunu.

Organsko vino je proizvedeno organskim uzgojem grožđa, bez herbicida, pesticida i hemijskih đubriva.

U organskim vinogradima se oslanjaju na prirodne metode kako bi očuvali zdravlje zemljišta i sprečili bolesti. Neke od mera su rotacija useva, kompost i biološka kontrola štetočina.

Sadnjom različitih biljnih kultura između redova vinograda sprečava se erozija zemljišta i pomaže odbrani od štetočina. Takvim vinogradima se vraćaju i ptice kao važan faktor bio-diverziteta.

Organska vina moraju da se pridržavaju strogih propisa i sertifikata, koji se mogu razlikovati u zavisnosti od zemlje porekla.

Prirodna vina predstavljaju minimalistički pristup proizvodnji vina.

Prave se uz minimalne intervencije, bez dodatka kvasaca, enzima ili drugih hemikalija tokom fermentacije. Kao rezultat načina proizvodnje prirodna vina mogu imati širok spektar ukusa i tekstura, i mogu biti nepredvidljivija od konvencionalnih vina.

Organsko i prirodno vino su na izgled dva slična pojma koja se u praksi razlikuju. Prirodna vina kao i organska vina izbegavaju korišćenje herbicida i pesticida u vinogradima.

Bitna razlika je što proizvođači prirodnih vina ne dodaju sulfite u vino.

Samim tim prirodna vina nisu pogodna za čuvanje, jer imaju rok trajanja. S druge strane spremna su za konzumiranje čim stignu iz vinarije na police. Možete odmah uživati u njihovoj voćnosti, čistom karakteru grožđa i podneblja sa kog dolazi.

Biodinamička vina su zapravo organska vina sa duhovnim, etičkim i ekološkim pristupom vinogradu.

Bio-dinamička vina idu korak dalje od organskih praksi. Vinograd se posmatra kao celokupan, samoodrživ ekosistem.

Razvijena 1920-ih godina od strane austrijskog filozofa Rudolfa Steinera, biodinamička poljoprivreda se zasniva na ideji da su sva živa bića, uključujući biljke, povezana sa kosmičkim silama.

Grožđe se bere prema bio-dinamičkom kalendaru i vinari se oslanjanju na mesečeve mene i položaj meseca za tretiranje vinograda, sadnju i berbu. Takođe se koriste posebno pripremljeni biljni, mineralni i životinjski preparati kako bi poboljšali plodnost zemljišta i podstakli rast biljaka.

Vegansko vino predstavlja posebnu kategoriju vina gde proizvođači ne koriste komponente životinjskog porekla u vinogradu i prilikom berbe. To znači da za pročišćavanje vina od sedimenta umesto proteina belanca koriste betonit ili protein graška. Takođe se izbacuje pčelinji vosak koji se koristi za zatvaranje boca. 

Antinori, Masi, Chateau Smith Haut Lafitte, Chateau Margaux itd, su veliki proizvođači koji veruju da će organskom proizvodnjom umnogome pomoći očuvanju životne sredine.

Imamo nekoliko organskih, biodinamičkih i veganskih vina u našoj ponudi ispod.